Styret


   

Styreleder Ulf Hjortdahl Anderssen  
Sekretær Glenn Frode Almroth  
Havnesjef Tore Thomassen  
Styremedlem Håvard Håkonsen  
Kasserer Aimar Christoffersen  

Valgkomite

  Erik Try  
  Finn Nevjen