Styret

   

Styreleder Odd Anders Johannessen  
Sekretær Glenn Frode Almroth  
Havnesjef Alf Aanstad  
Styremedlem Håvard Håkonsen  
Kasserer Aimar Christoffersen  

Valgkomite

  Erik Try  
  Finn Nevjen