Havneregler

Kjelleråsen hytteeierforening ved styret disponerer båtplassene for otpimal utnyttelse
av havna og håndhever de til enhver tid gjeldende regler på vegne av hytteeierne.
Regler for havna kan lastes ned under fanen "medlem" eller ved og kontakt oss på "epost"
 
I tillegg til hytteeierne sine båtplasser har vi noen plasser for utleie.
 
 
Regler for størrelse på plassen er:
Total båtlengde 671cm inkl påmontert utstyr.
Dette gir maks båtlengde på 570cm for båter med utenbordsmotor.
 
Båtplassbredde 240cm.
Dette gir maks båtbredde ca 220cm
 
Båtens høyde over vannspeilet 180cm
 
 
Noen av plassene kan tilpasses større båter,
ta kontakt med styret / havnesjef for nærmere informasjon om dette.