Årsmøte 2019


Årsmøtet avholdes søndag 28.04.19 kl.13.00 på Smia MC

Innkalling er lagt under fanen "Medlem"